1

Detailed Notes on Chuyển phát nhanh là gì

News Discuss 
+ Khối lượng tối đa: 31,5kg/bưu gửi. Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định. Dịch vụ chuyển phát nhanh CPN sử dụng nhiều phương tiện khác https://samire443zqg2.activablog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story